Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

    Home / Dofinansowania

Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia pokazowe!
Zgłoś chęć udziału - skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły!

Dofinansowania


AKADEMIA PIŁKARSKA MAŁYCH MISTRZÓW MIKOŁAJ GRZELCZAK realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Cel projektu:
Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19

Planowane efekty:
-wprowadzenie do oferty firmy nowych usług tj.: organizacja imprez i stref sportowych dla dzieci z wykorzystaniem dmuchańców
-wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań (wykorzystanie dmuchańców) do oferowanych usług tj.: turnieje i półkolonie
-utrzymanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Wartość projektu:
31 579,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
30 000,00 zł

Sponsor tytularny:

Sponsor:

Patronat medialny:

Partnerzy: